CÔNG TÁC GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH TÔN ĐỨC THẮNG