HOẠT ĐỘNG CỦA CHI BỘ TRƯỞNG TH TÔN ĐỨC THẮNG

CÔNG TÁC GIÚP ĐỠ HỘ NGHÈO CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TH TÔN ĐỨC THẮNG

Lãnh đạo huyện và cán bộ, đảng viên của Chi bộ Trường TH Tôn Đức Thắng đi thăm hỏi hộ ngheo qua thời gian nhận đỡ đầu.